ELDRE HUNDER OG FÔR

Labb Hund Artikkel Eldre hunder og for.

ELDRE HUNDER OG FÔR

Aldringsprosessen hos hunder er som hos mennesker. Med økende alder reduseres hundens kroppsfunksjoner. Den blir generelt mer utsatt for fordøyelsesforstyrrelser og helseproblemer. Eldre hunder er i tillegg ofte lite aktive og dermed har de lett for å bli overvektige. Det er derfor viktig å velge rett type fôr, rasjonere fôret riktig og samtidig sørge for nok mosjon.

Når er hunden gammel?

Hunder i dag lever mye lengre enn bare for 20 – 30 år siden, og det er ikke uvanlig at en hund blir 14 -15 år gammel og fortsatt i relativ fin form. Dette skyldes bedre fôr og fôring, bedre veterinærkontroll og generelt bedre hundehold enn tidligere.

Det har blitt vanlig å definere en hund som gammel når den passerer 8 år. Dette er imidlertid svært individuelt og er i tillegg avhengig av både rase og ikke minst rasestørrelse. Generelt er det slik at små raser og blandingshunder viser tegn på aldring langt seinere i livet enn store tunge raser.

Tegn på aldring

Det mest tydelige tegnet på aldring er at hunden blir roligere og trenger lengre tid på det meste den foretar seg. Videre kan enkelte hunder gråne i pelsen, få sprøe og lange klør. Ellers medfører aldring ofte dårligere syn, hørsel, tenner og lukt- og smakssanser. Eldre hunder er også mer utsatt for fordøyelsesforstyrrelser, infeksjoner, allergier og helseproblemer generelt.

Nedsatt fordøyelse og stoffskifte

Hunden har rent fysiologisk det samme behovet for energi og næringsstoffer uavhengig av aldring. Hos voksne hunder er det hovedsakelig aktivitetsnivå som bestemmer behovet for energi og næringsstoffer. Imidlertid er det slik at fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffer reduseres med hundens alder. Enkelt sagt vil dette si at eldre hunder bør få et fôr der næringsstoffene har høg fordøyelighet og tilgjengelighet. Videre er det viktig at fôret er sammensatt slik at eventuell underdekning eller overforsyning med næringsstoffer unngås.

Hva kjennetegner «senior»-fôr

Labb Senior har et moderat lågere innhold av energi og protein enn standard voksenfôr. Videre er innholdet av enkelte mineraler redusert mens vitamininnholdet er økt. I tillegg inneholder fôret en rekke «funksjonelle stoffer» som skal redusere eller lindre ulike lidelser som kan oppstå ved aldring. Enkelte eldre hunder kan være ømfintlige for overforsyning av protein og enkelte mineraler som kan resultere i nyre- og urinvegsproblemer. Videre kan økt tilførsel av vitamin E og C samt enkelte B-vitaminer styrke hundens immunforsvar, redusere stress og forsinke aldringsprosessen.

Funksjonelle stoffer i Labb Senior

I Labb Senior er det flere funksjonelle stoffer som kan ha positive effekter. Labb Senior inneholder FOS-frukto-oligosakkarider som bidrar til godt mage- tarmmiljø og hindrer etablering av uheldige mikroorganismer. Videre glukosamin og kondroitin for redusert ledd- og beinlidelser, betaglukaner fra gjær for immunstimulering og lange umettede fettsyrer for hud- og pelskvalitet.