FÔRING AV JAKTHUND

FÔRING AV JAKTHUND

Jakta nærmer seg og både jeger og hund gleder seg. For at jakta skal bli en fin opplevelse, må både jeger og hund være godt forberedt. Det gjelder fysisk form og ikke minst ernæring både før og under jakta. Riktig fôring av hunden er ekstra viktig når en jakter mange, lange og harde dager etter hverandre. Målet er en hund med god utholdenhet og høy jaktintensitet.

Hunden er skapt til å løpe langt og lenge

De aller fleste hunderaser har muskelsammensetning, O2-opptak og energimetabolisme som er tilpasset et moderat til høyt aktivitetsnivå over lang tid. Det vil si at godt trente hunder med riktig fôring kan være svært utholdende og fungere godt lange gjentagende jaktdager med høyt prestasjonsnivå uten å «møte veggen».

Energimetabolisme hos hund

Hunden bruker ulike energikilder avhengig av den fysiske aktivitetens intensitet og varighet. Ved kortvarig og relativt intens aktivitet forbrukes hovedsakelig glukose og glykogen fra kortvarige energilagre. Under langvarig fysisk aktivitet – vil forbrenning av fett være den viktigste energikilden. Hos jakthunder med mange og lange gjentatte jaktdager, representerer fett ca. 70 – 90 % av energiforsyningen.

Høyt fettinnhold og moderat proteininnhold kan øke hundens luktesans

Et forskerteam ved Auburn University i USA har funnet at hunder som får et fôr med moderate mengder protein og høyt fettinnhold, kan få økt luktesans (ScienceDaily.com). Forsøkene er utført med narkotikahunder og bombehunder, men resultatene og konklusjonene kan overføres til jakthunder. Effektene forklares med at større andel av energi fra fett i forhold til protein, bidrar til å senke kroppstemperaturen hos hunder. Dermed vil de også ha lavere puls og «pese» mindre. Dette bidrar til å øke evnen til å lukte.

I tillegg viste de at typen fett har betydning. Økt innhold av flerumettet fett som for eksempel fiskeolje, bidrar til å øke luktcellene i nesa sin evne til å oppfatte signalstoffer i lufta. Hos en utvokst hund er behovet for proteiner forholdsvis lavt.

Proteiner inneholder nitrogen og ved høyt innhold i fôret må overskuddsnitrogenet skilles ut via urin. Dette er en belastning på nyrer og urinveier. Vider kan store mengder protein i fordøyelsessystemet legge forholda til rette for oppvekst av uønskede mikroorganismer. Dette igjen gir større fare for utbrudd av diare og bløt avføring. Samtidig vil hundens væskebehov øke i en periode der væskeinntaket kan være problematisk nok i seg selv.

Karbohydrater for rask energi

Karbohydrater er også en god energikilde. Lett tilgjengelig stivelse bidrar med glukose (druesukker) som gir den lettest tilgjengelige energien til musklene. Under korte og intensive arbeidsøkter – vil derfor ekstra tilførsel av glukose bidra til økt hundens prestasjonsevne.

Overgang til høyenergifôr

Trening til jakta bør starte i god tid. Her er det snakk om å trene opp muskelmasse og effektivisere kroppens evne til omsetning av næringsstoffer og energi. Videre får hunden økt slagvolum på hjertet, et større antall røde blodlegemer og dermed et bedre oksygenopptak. Gjennom systematisk og riktige treningsmetoder samt god fôring i helst 2 -3 måneder før jakta, oppnår en at hunden er i toppform når sesongen starter. Overgangen til et høyenergifôr bør skje i forbindelse med start treningsperioden. Dermed kan det økte energibehovet lettere imøtekommes helt fra starten av. Ellers er det gunstig at hunden har tilvent seg et fôr med mye fett i god tid. Dette på grunn av at hunden dermed effektiviserer opptaket av fett og omsetning av fett til energi.

Praktisk fôring i treningsperioder

For det første bør alt fôret bløtes opp i vann 10-20 minutter før fôring. Alternativt kan fôret gis tørt, men da med rikelige mengder vann i matskåla.  Ved å bløte opp fôret bedres vannopptaket noe som er svært viktig i forbindelse med trening og ikke minst under jakt. Videre reduseres faren for mage-tarmdreining ved å bløte fôret på forhånd.

Dagsrasjonen bør deles på minst 2 fôringer. Det bør ikke fôres for nært opp til harde treningsøkter. I tidsrommet 1 time før trening bør det ikke gis fôr. Vann er det imidlertid viktig at hunden får mest mulig av både før, under og etter harde fysiske anstrengelser. Dehydrering vil raskt redusere yteevnen dramatisk.

Praktisk fôring under jakt

Om morgenen gis 1/3 av rasjonen helst 1 – 1.5 timer før jaktstart. Under selve jakta er det viktig med små porsjoner fôr ca. hver 1 – 1.5. time, såkalt «snacking». Ca. 1 time etter avsluttet jakt gis hovedmålet.

Aller viktigst er at hunden får nok vann under jakta. Hvis det ikke finnes vann i terrenget – må hunden gis medbrakt vann jevnlig. Dehydrering vil redusere yteevnen dramatisk og i verste fall føre til at hunden må bæres heim.

Hard trening og jakt fører til økt stress hos hunden og enkelte kan få redusert appetitt. For å øke fôropptaket kan litt våtfôr blandet med tørrfôret gjøre rasjonen mer smakelig.

Anbefalt fôr til jakthunder er Labb Aktiv og Labb Ekstrem Energi tørrfôr og Labb Energi våtfôr.