FÔRALLERGI OG FÔRINTOLERANSE HOS HUND

FÔRALLERGI OG FÔRINTOLERANSE HOS HUND

Det kan virke som om stadig flere hunder lider av kløe, flass, hudirritasjoner samt røyting. Ofte mistenkes at det er noe feil med fôret. Det kan være mange årsaker til hudproblematikk og som oftest er det mer sjelden at fôret er den direkte årsaken til kløe, hud- og røyteforstyrrelser.

Diettsensitivitet

Diettsensitivitet er et generelt begrep som brukes på dyr eller menneskers negative reaksjon på mat. Det finnes to hovedformer for diettsensitivitet:


1.  Fôrallergi eller hypersensitivitet, som oppstår når kroppens immunsystem reagerer på et spesielt stoff i fôret (et allergen).
2.  Fôrintoleranse er betegnelsen for sensitivitet som skyldes noe annet enn en reaksjon fra immunsystemet.

Fôrallergi

Hundens immunsystem beskytter den mot sykdom. En allergi er immunsystemets overdrevne reaksjon på et stoff som kroppen oppfatter som et fremmedelement. Av en eller annen grunn vil dette spesielle stoffet provosere immunsystemet til å bekjempe inntrengeren (allergenet) med alle midler. Fordi kroppen er meget følsom for stoffet, sier vi at kroppen er hypersensitiv mot stoffet.

Fôrallergi forårsakes av såkalte allergener i fôret. Dette er som regel store intakte proteiner og kan komme fra hvilken som helst råvare. Eksempelvis kan vegetabilske proteinråvarer, men også melkeprotein og tradisjonelle animalske og marine proteinråvarer kan gi allergier. Også enkelte karbohydrater, antioksidanter og konserveringsmidler kan gi allergiske reaksjoner.

Symptomene er først og fremst kløe spesielt på hårfattige områder på buken og mellom bakbena samt på poter og ører. I tillegg kommer fordøyelsesforstyrrelser som diare og oppkast.

Hvis det er mistanke om fôrallergi, kan en forsøke å avdekke hva det er hunden er allergisk mot ved å planmessig gi den en «eliminasjonsdiett”. Kommersielle eliminasjonsdietter består av en eller begrensede antall proteinråvarer, og som regel er proteinene «hydrolyserte”. Det vil si at de store proteinene er splittet opp i små peptider eller enkelte aminosyrer. Når symptomene er borte – kan en gradvis prøve seg fram med ulike typer fôr for om mulig å avdekke hva det er hunden reagerer på.

Atopi mest vanlig

Atopi ligner litt på atopisk eksem hos mennesker og er en allergisk reaksjon forårsaket av stoffer i omgivelsene som hunden puster inn eller kommer i kontakt med.  Dette kan for eksempel være pollen, lager- eller husstøvmidd. Ved kontakt med «allergenet» frigjøres kløe- og betennelsesstoffer som gir rødme og kløe i hud. Det hevdes at 35% av allergier hos hund er atopikere (Kilde: Dr. Baddaky).

Fôrintoleranse

Fôrintoleranse kan oppstå hvis hunden for eksempel mangler et eller flere fordøyelsesenzymer. Enzymer er nødvendige komponenter i fordøyelsesprosessen. For å gi et eksempel: Valper har melk som hovedsnæringskilde i noen uker fram til avvenning. Melk inneholder laktose (melkesukker). Valpene får tilført melk hver dag og holder da produksjonen av enzymet laktase (spalter melkesukker) oppe. Får hunden melk eller melkeprodukter hver dag blir laktase produksjonen opprettholdt. I den grad tilførselen av melkeprodukter reduseres, reduseres også produksjon av laktase. Blir en voksen hund, som i en periode har vært uten melkeprodukter i fôret, tildelt melkeprodukter på nytt – kan den utvikle diare. Ved tilvenning over tid vil hunden igjen bygge opp laktaseproduksjonen, og fordøyelsen av laktose vil gå som normalt.

Hvordan forebygge eller avhjelpe kløe, hud- og pelsforstyrrelser

Om hunden sliter med kløe kan man forsøke med et fôr for sensitiviteter hos hund. Men hva som også er viktig å huske om kløen består, er å ta en tur til veterinæren. Veterinæren kan sjekke om hunden har parasitter og også foreta en utredning for å avdekke årsaken til kløen.

Spesialfôr

Hvis en har avdekket at hunden lider av diettsensitivitet – enten det er fôrallergi eller fôrintoleranse, må en prøve å unngå det eller de spesielle allergenene eller stoffene som hunden reagerer på. For det første er det ikke enkelt å avdekke hva det er hunden ikke tåler – og for det andre er det vanskelig å finne fôr og fôrrasjoner som ikke inneholder det er de aktuelle stoffene. Generelt vil et fôr med høgt innhold av marine eller animalske proteinråvarer der proteinene i stor grad er hydrolyserte være positivt.

Fett og fettkvalitet

Et fettfattig fôr og et fôr med lavt innhold av flerumettede fettsyrer kan disponere for dårlig pels og hudkvalitet. Dette fordi fett er en viktig bestanddel i alle cellemembraner. Spesielt de marine omega 3-fettsyrene EPA og DHA er viktige ettersom de inngår i fosfolipider i alle kroppens celler. Ved riktig fettkvalitet vil huden bli fleksibel og elastisk og være mindre disponible for flassing. I tillegg er fettsyren EPA involvert i produksjonen av eikosanoider, og i neste omgang prostaglandiner som er positivt med tanke på immunstatus.

Vitaminer og mineraler

Enkelte vitaminer og mineraler har betydning for hud og pelskvalitet. Når det gjelder vitaminer er det først og fremst B-vitaminene og da riboflavin, niacin, pyridoksin, pantotensyre og biotin som er viktig. Videre er tilstrekkelig tilførsel av mikromineralene kopper, sink og jern avgjørende. Imidlertid er det svært sjelden at mangel av disse oppstår.

Generelt

Hvis en opplever at hunden begynner å klø og flasse samt røyte mer enn normalt – kan følgende råde gis:

  • Gå over til et mer fettrikt fôr – helst mellom 20 – 24% råfett
  • Sjekk innholdet av fettsyrene EPA og DHA i fôret som bør være over 3 gram pr. kg fôr
  • Sjekk forholdet omega-6/omega-3 fettsyrer som bør være under 5:1.
  • Vær mer ute med hunden – gå flere turer
  • Ikke la hunden være mye innendørs og i varme og tørre rom