FORDØYELIGHET AV NÆRINGSSTOFFER

FORDØYELIGHET AV NÆRINGSSTOFFER

Et hundefôr deklareres etter bestemte regler og innholdet av de viktigste næringsstoffer oppgis med totalt innhold. Mengde næringsstoffer som er tilgjengelig eller fordøyelig for hunden angis ikke. Dette fordi det er vanskelig å kontrollere for myndighetene (Mattilsynet) ettersom det ikke finnes akkrediterte testmetoder og i tillegg er analysene kostbare.

Hva er fordøyelighet?

Enkelt forklart måles fordøyelighet av et næringsstoff ved at innhold i fôr og avføring analyseres. Differansen mellom analyseverdiene er det som hunden har fordøyd og tatt opp i kroppen. Dette krever nøyaktige forsøk som går over en viss tid. En enklere metode er å bruke fordøyelsesenzymer fra hund og tilsette det i fôret, for så å måle hvor mye av næringsstoffene som er spaltet til enkle forbindelser.

Normalt er fordøyeligheten av hovednæringsstoffene i tørrfôr til hund som følger: Protein – 80 – 85%, fett – 85 – 95% og karbohydrater – 80 – 90%.

Fôret komponeres på bakgrunn av fordøyelig innhold

Når vi komponerer et hundefôr stiller vi krav til innhold av fordøyelige næringsstoffer. Dette gjelder protein inklusive aminosyrer, fett, karbohydrater og ikke minst mineraler og vitaminer. Resultatet blir da at de råvarene med høyest innhold av fordøyelige næringsstoffer blir foretrukket.

Ved å fokusere på høyest mulig fordøyelighet av næringsstoffene, kan vi komponere ulike typer fôr med ønsket energi- og næringsstoffinnhold og så liten andel med ufordøyelige næringsstoffer som mulig.

Fordeler med høy fordøyelighet

Ved å optimalisere fôrets fordøyelighet vil andelen ufordøyde næringsstoffer i fordøyelseskanalen minimeres. Dette er spesielt viktig for proteinene. For mye protein og protein med låg fordøyelighet kan resultere i diaré, økt gassproduksjon, sterkt luktende og mørk urin og stor belastning på nyrer og urinveger. Proteiner av animalsk opprinnelse har generelt høyere kvalitet enn vegetabilske proteiner fordi innholdet av essensielle aminosyrer er mer i samsvar med hundens behov samtidig som fordøyelighetene er høyere.

Produksjonsprosessen øker fordøyelighet, nærings- og energiverdi

Gjennom den varmebehandlingen som fôret gjennomgår, øke fordøyeligheten av proteiner og karbohydrater. De store proteinmolkylene denatureres slik at fordøyelsesenzymene letter kommer til. Det samme gjelder stivelsen som gelatiniseres slik at spaltes letter til glukose og kan tas opp over tarmveggen.