FÔRING AV VALPER

Labb Hund Artikkel Foring av valp.

FÔRING AV VALPER

Valper har et stort vekstpotensial. Valpens magesekk er liten og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Derfor må valpefôret være konsentrert og lett fordøyelig for å kompensere for det låge fôropptaket. Labb Valp omfatter to valpefôrblandinger tilpasset rasestørrelse. Den viktigste forskjellen mellom disse er:

  • Energiinnhold
  • Forholdet energi- og proteininnhold
  • Innhold av kalsium og forholdet kalsium og fosfor

Fra fødsel til avvenning

En nyfødt valp har relativt låg fødselsvekt, små energireserver, dårlig isolasjon mot varmetap og svakt immunforsvar. Det kreves derfor godt stell og miljø i kombinasjon med god fôring for at valpen skal utvikle seg best mulig.

Valper er født med et svakt immunforsvar slik at tilførsel av råmelk og dermed antistoffer har
stor betydning for valpens overlevelsesevne og livskraft. Det er viktig at valpene får i seg rikelig med råmelk så snart som mulig etter fødsel mens tarmslimhinnene er gjennomtrengelige for de store immunglobulinene (Ig) i råmelka. Sjøl etter at tarmen gradvis ”lukkes” for immunglobuliner, vil Ig bidra positivt på valpenes helse i og med de virker lokalt i tarmen.

Fra passiv til aktiv immunitet

Antistoffene fra tispas melk gir passiv immunitet som varer i ca. tre til fire uker, men dette er veldig individuelt. Valpene bygger gradvis opp egen immunitet fra ca. en ukes alder. Men denne ”aktive immuniteten” vil ikke være noe særlig utviklet før ved ca. 5 – 6 ukers alder. Ved ca. 3 – 5 ukers alder er valpenes immunstatus på det lågeste. Dette blir også kalt det ”immunologiske vakuum” og er midt i perioden der valpene normalt avvennes (Figur 1). For å unngå fordøyelsesforstyrrelser og diare er det viktig med god fôringshygiene og mange små og hyppige måltider for valpene.

Tilvenning til bare tørrfôr

I perioden fram til avvenning dekkes valpens næringsbehov ene og alene av morsmelka. Det er viktig at tispa har nok melk og spesielt gjelder det ved store kull. Vanligvis tar valpen opp forholdsvis lite næring utover det den får gjennom morsmelka, men det er viktig valpen i god tid før avvenning begynner å tilvennes å ete tørrfôr. Ved stor kull eller låg melkeproduksjon hos tispa, er det ekstra viktig at valpene får tilgang på Labb Valp på et tidlig stadium.
Vann og friskt fôr
Valpene skal ha «lett» og fri tilgang på reint vann i tillegg til morsmelka. Dette gjelder spesielt i forbindelse med tilvenning til tørrfôr. Friskt fôr fra nyåpnet sekk vil være en fordel. Fôrets smakelighet kan tape seg over tid ved at smak og lukt forsvinner. Kjøp derfor ny sekk med Labb Valp ved avvenning.

Startfôring

Fra valpene er ca. 3-4 uker gamle kan en starte forsiktig med å gi litt valpefôr. Normalt vil valpene søke til tispas matskål og begynne å ete der. For valpene sin del er det derfor en fordel at tispa får samme fôret som valpene skal ha. Men fortsatt vil morsmelka være hovedføden et par uker framover.
Avvenning
Overgangen fra melk til bare valpefôr er stor ved avvenning. Når valpen har hatt tilgang på valpefôr mens den gikk med tispa, har valpens fordøyelsessystem tilvent bare tørrfôr. Dermed vil overgangen til bare tørrfôr bli uproblematisk.
Etter avvenning og fram til voksenstadiet
Tilvekstperioden varer fram til valpen er 10 – 24 måneder avhengig av rase. Små raser kan nå voksenvekt allerede ved 8 – 10 måneders alder, mens store raser kan være i vekst helt fram til 24 måneders alder. Høgest daglig tilvekst sees som regel ved 3 – 5 måneders alder, og enkelte raser kan da vokse opptil 400 gram pr. dag.
Optimal vekst er når valpen får utnyttet sitt genetiske potensial, samtidig som bein og skjelett utvikles normalt.

Det er en negativ korrelasjon mellom høg tilvekst og skjelett og beinlidelser. Dette er kjent hos flere dyreslag, og hos hund gjelder dette spesielt i valpeperioden.

Regulering av tilvekst

Tilvekst kan reguleres ved fôrstyrke. Det vil si at restriktiv fôring med tilmålt mengde fôr pr. dag vil bestemme tilveksthastigheten. Videre vil proteininnholdet i fôret sammen med energiinnholdet påvirker hundens veksthastighet. Hvis fôret inneholder for lite protein kan en i verste fall redusere hundens voksenstørrelse.

Store raser
Er det for mye protein og energi i fôret kan veksthastigheten bli for stor samtidig som valpen kan bli overvektig. Dette er uheldig spesielt hos store raser. Overvekt er en belastning for skjelett og bein kan i verste fall gi økt fare for bein- og leddlidelser som hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OC). Labb Valp store raser har derfor et moderat proteininnhold i forhold til energiinnhold som gjør det lettere å unngå høg tilvekst uten at valpen blir mager.
Kalsium og forholdet kalsium – fosfor
Høgt innhold av kalsium i fôr til valper av store raser kan være negativt for skjelett- og beinutvikling. Derfor er innholdet av kalsium samt forholdet kalsium – fosfor lavere i Labb Valp store raser sammenlignet med Labb Valp små raser.

Valg av fôr
Normalt deles hunderasene i små, medium og stor størrelse. Dette tilsvarer henholdsvis voksenvekt opptil 10 kg, mellom 10 og 25 kg og over 25 kg. I tillegg til ulik veksthastighet, er det også slik at små raser har større fart på stoffskifteprosesser enn store raser. Derfor trenger små raser mer energi- og næringsstoffer pr. kg kroppsvekt enn store raser.
Det anbefales å fôre med Labb Valp tilpasset rasestørrelse inntil valpen har nådd ca. 90 -100 % av voksen størrelse. For store raser tilsvarer det ca. 18 mnd. alder og for små raser ca.10 -12 mnd. alder. Det er i dette tidsrom at valpens skjelett og muskler utvikles. Deretter kan en skifte til et voksenfôr.
Hvor mye fôr skal valpen ha
Ideelle fôrmengder er veldig individuelt, men bruk de anbefalte fôringstabeller på sekkene som et utgangspunkt og sjekk jevnlig holdet på hver enkelt valp. En valp bør være fast i kroppen og velproporsjonert. Ribbeina skal lett kjennes, men ikke sees.

Det anbefales å gi valpen fôret oppbløtt i vatn. Det vil si at tørrfôr og lunkent vatn står i støp ca. 20 minutter før det gis til valpen. Støpfôring gir økt tilgjengelighet på næringsstoffene og kan bidra til redusert fare for tannstein. Dette på grunn av at støpsettingen gir en svak syrning av fôret som kan løse opp tannstein. Husk alltid fri tilgang på friskt drikkevatn.

Hvor lenge kan valpen få Labb Valp?

Valpeperioden varer fram til valpen er 10 – 24 måneder avhengig av rase. En generell anbefaling går fram av tabellen nedenfor.