HVORDAN UNNGÅ OVERVEKT HOS HUND

Labb Hund Artikkel Overvekt hos hund.

HVORDAN UNNGÅ OVERVEKT HOS HUND

Andelen overvektige hunder er økende – og en antar at nærmere 30% av norske hunder ligger over idealvekten. Overvekt er uheldig da det kan resultere i generelt dårligere livskvalitet hos hunden. Hvordan kan en unngå overvekt og dermed gi hunden et bedre liv? Som hos oss mennesker er overvekt et helseproblem også for hunder. Fete hunder har større risiko for overbelastning av organer som hjerte, lunger, lever, nyrer samt ledd og skjelett. Videre kan leddlidelser forverres og faren for kreft og diabetes øke.

Årsaker til overvekt

Den mest opplagte årsaken er for mye mat og for lite mosjon. I en hektisk hverdag er det lett å nedprioritere mosjon både for seg selv og hunden. Videre er det vanskelig å motstå en «tiggende» hund på kjøkkenet eller ved middagsbordet.

Hormonelle endringer i forbindelse med kastrering eller sterilisering påvirker både stoffskiftet og hundens aktivitetsnivå. Derfor er det ofte mer krevende å unngå overvekt etter kastrering eller sterilisering.

Med alderen blir hundene ofte mindre aktive og det skjer endringer i stoffskiftet. Dermed forsterkes problemet med overvektig etter hvert som hunden eldes.

Noen hunderaser er mer disponert for overvekt og krever ekstra oppmerksomhet med hensyn til fôrmengder og mosjon. Dette gjelder blant andre Beagle, Labrador og Cocker spaniel.

Når er hunden overvektig

Det kan være vanskelig å vurdere om hunden er overvektig. Men en tommelfingerregel er at en lett skal kunne kjenne ribbeina til en hund i normalt hold. Hvis en ikke kjenner ribbeina i det hele tatt, kan en være rimelig sikker på at hunden bør gå ned i vekt. Ellers kan en veie hunden og sammenligne med normalvekt for rasen. Vekta bør ikke være noe særlig over 15 % av normalvekt.

Hvordan unngå overvekt

Daglig fôrmengde bestemmes hovedsakelig av hundens vekt, aktivitetsnivå og fôrets energikonsentrasjon. Anbefalte dagsrasjoner er angitt i bruksanvisningen for de fleste tørrfôrblandinger. Imidlertid er dette grove anbefalinger og en må prøve seg fram for å finne riktige fôrmengder og holde hunden i stabil vekt.

Hold fast på faste fôringstider og unngå «mellommåltider». To fôringer pr. dag er det ideelle under normale omstendigheter. Det vil si utenom harde treningsperioder, jakt eller annen hard fysisk aktivitet. Mellommåltider og for mye bruk av godbiter er uheldig da det fører til økt fare for «tigging». Prøv og bruk godbiter som har lavt energiinnhold.

Labb Vektkontroll

I tillegg til rett mengde mosjon – kan Labb Vektkontroll hjelpe. Lavere energiinnhold og løselige fiberfraksjoner i fôret vil gi metthetsfølelse selv om en gir relativt lave dagsrasjoner. Dermed reduseres energitilførselen og det uten at sultfølelsen øker.