KAN JEG GI HUNDEFÔR TIL KATTEN MIN?

KAN JEG GI HUNDEFÔR TIL KATTEN MIN?

Katter og hunder er forskjellige


Hunder og katter er ulike på mange måter – og ikke minst når det gjelder næringsbehov. Katter er typiske kjøttetere – mens hunder over tid har utviklet seg til å bli altetere. Det vil blant annet si at hunder i langt større grad enn katter kan utnytte karbohydrater (stivelse) som energikilde. Det er også flere andre fysiologiske ulikheter mellom hund og katt som tilsier at de bør få vidt forskjellig fôr.

Hva er spesielt med katter

Høyt proteinbehov

Katter har høyt proteinbehov og en spesiell evne til å omdanne protein til energi. Det vil si at de har en unik evne til enzymatisk nedbryting av aminosyrer (proteinets bestanddeler) til komponenter som inngår i kroppens energiproduksjon.

Arginin

I tillegg til høyt proteinbehov – har katter spesielle krav til proteinkvalitet. Arginin er en aminosyre som er viktig for at protein kan utnyttes som energi. Mangel på arginin i fôret til katter – kan føre til at energiproduksjonen går i stå. I tillegg kan det dannes uheldige nitrogenforbindelser som kan føre til helseproblemer.

Taurin


Katter har høyt behov for taurin. Katter mangler evnen til å danne taurin fra aminosyren cystein. Derfor er det viktig at fôret har tilstrekkelig innhold av taurin som er viktig for kattens syn, hjertefunksjon og reproduksjonsevne.

Felinin


Videre har katter et spesielt høyt behov for aminosyrene methionin og cystein. Dette på grunn av at katten produserer stoffet felinin basert på disse aminosyrene. Felinin skilles ut i urinen og er viktig for kattens behov for markering av revir.

Vitamin A og B3 (Niacin)


Katter mangler evnen til å omdanne karotenoider til vitamin A. Derfor må en sikre at nok vitamin A tilføres katten via fôret for. Vitamin A er viktig for blant annet godt syn og hudkvalitet.
Vitamin B3 (Niacin) er et essensielt for å opprettholde god hud- og pelskvalitet og normalt stoffskifte. Katter mangler evnen til å danne Niacin fra aminosyra tryptofan.
Arachidonsyre er en essensiell fettsyre for katter ettersom de ikke har evne til å omdanne linolsyre til arachidonsyre. Mangel kan føre til forstyrrelser i fettomsetning/energiproduksjon og flere hormonelle mekanismer.

Hva betyr dette?


På grunn av at katter har flere fysiologiske egenskaper forskjellige fra hunder – sier det seg selv at katter bør få et spesielt tilpasset fôr. Hender det at katten spiser litt hundefôr i ny og ne, vil ikke det medføre noen problemer. Får den derimot servert hundemat permanent kan dette føre til alvorlige helseproblemer.