RÅVARENE (2) – BETAGLUKANER

RÅVARENE (2) – BETAGLUKANER

Betaglukaner er et naturlig stoff som kan stimulere hundens immunforsvar og fremme god helse. Betaglukaner i Labb kommer fra bakegjær.

Ekstrakt fra bakegjær

Celleveggen i bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) inneholder et polysakkarid som kalles beta-1,3/1,6-glukan. Dette stoffet består av glukosemolekyler som er hektet sammen i lange kjeder med forgreininger slik som vist i Figur 1. Det spesielle med dette polysakkaridet er at det stimulerer immunsystemet og fører til økt sykdomsmotstand hos dyr og mennesker. Kinesisk folkemedisin har i over 1000 år benyttet ekstrakter av bestemte sopper (Ling-zhi på kinesisk) mot infeksjoner, leddgikt og kreft. Først i de senere år er man blitt klar over at det aktive stoffet i slike ekstrakter er beta-1,3/1,6-glukaner.

Immunforsvaret

Immunsystemet er ett av de største organene hos høytstående dyr (3% av kroppsvekten), og finnes overalt i kroppen (slimhinner, hud, vevsvæsker). En del av dette forsvarsverket er medfødt og kalles det uspesifikke immunsystem fordi det virker mot alle infeksjoner. Det spesifikke immunforsvar trer i funksjon når det har gått noen uker etter at en mikrobe har trengt inn i en organisme. Det kalles spesifikt fordi det virker bare mot den mikroben som klarer å trenge inn.

Uspesifikt immunforsvar

Det uspesifikke immunforsvaret er medfødt, og trer i funksjon med en gang individet kommer i kontakt med en mikroorganisme. Det uspesifikke immunforsvaret utgjør førstelinjen i forsvaret og består av fysiske barrierer (slimhinner og hud), antimikrobielle stoffer (lysozym og peptider) og hvite blodceller (fagocytter, monocytter, makrofager og nøytrofile granulocytter). Dette forsvaret har som hovedoppgave å tilintetgjøre inntrengere og hindre at disse kommer inn i kroppen. Hud og slimhinner er den naturlige inngangsporten for de aller fleste infeksjoner hos både mennesker og dyr. Det er i disse overflatevevene at den første og viktigste kampen står når en mikrobe trenger seg på. Alt som bidrar til å holde dette ytre forsvar i god forfatning er derfor av svært stor betydning i sykdomsforsvaret. 

Spesifikt immunforsvar

Det spesifikke immunforsvaret utvikles mot mikrober som kommer seg gjennom det uspesifikke forsvarsverket. Systemet kjennetegnes ved at det virker spesifikt og har hukommelse, det vil si at det trer i funksjon med det samme en infeksjon opptrer på nytt. Lymfocyttene (B-lymfocytter, T-lymfocytter og NK-celler) står sentralt i det spesifikke immunforsvaret, og 5-15 dager etter en infeksjon vil det produseres antistoffer (immunoglobuliner) og drapsceller som spesifikt dreper mikroben som har trengt seg inn. Den samme mikrobe vil umiddelbart gjenkjennes ved et senere angrep.

Hvordan virker Betaglukaner?

Beta-1,3/1,6-glukaner kan binde seg til bestemte reseptorer på makrofager og dermed aktivere dem slik at de raskere og mer effektivt tilintetgjør mikroorganismer (Figur 2). Makrofagene sender også ut signalstoffer i kroppen, og disse signalene fører til økt nydannelse av fagocytter og økt produksjon av antistoffer. Beta-1,3/1,6-glukaner er med andre ord et ”alarmsignal” som kan sette kroppens samlede forsvar i økt beredskap og reduserer risikoen for sykdom. Beta-1,3/1,6-glukaner kan styrke det generelle sykdomsforsvar som er felles for alle dyr. Derfor kan beta-1,3/1,6-glukan forebygge sykdom og lidelser som forårsakes av virus, bakterier, sopp og parasitter hos hund.

Når er det viktig med Betaglukaner?

Beta-1,3/1,6-glukaner kan virke forebyggende, og brukes i den hensikt å øke hundens egen evne til å bekjempe sykdommer. Dette vil være spesielt viktig i situasjoner med stress og nedsatt immunforsvar, som for eksempel ved avvenning av valper, under trening, jakt og løp, og hos eldre hunder.