STERKE BEIN OG GODE LEDD

STERKE BEIN OG GODE LEDD

Utvikling av sterke bein og ledd hos hunden bestemmes av arv og miljø, men også fôr og ernæring har stor betydning. Fôrets energi/proteinforhold, vitamin- og mineralinnhold, elektrolyttbalanse, innhold av livsviktige omega-3-fettsyrer og noen funksjonelle stoffer er avgjørende.

Vitaminer og mineraler

Vitamin D er viktig for absorpsjon og utnyttelse av kalsium og fosfor. Videre har vitamin D en viktig rolle i regulering av avleiring og mobilisering av kalsium og fosfor fra skjellettet. Mangel på vitamin D er sjelden i dag ved bruk av fullfôr av god kvalitet, men underforsyning kan oppstå ved stor andel tilskuddsfôr i rasjonen.

Kalsium og fosfor utgjør hoveddelen av skjellettstrukturen. 99 % av kroppens kalsium og 75 % av kroppens totale fosfor er bundet i skjellett og tenner, og utgjør dermed et depot for de nevnte mineralene. Riktig forholdet mellom kalsium og fosfor i fôret er viktig for opptak og utnyttelse.

Høyt innhold av kalsium i fôret har vist seg å være negativt av flere årsaker. For det første kan det dannes uoppløselige kalsium-fosforforbindelser i tarmen, slik at absorpsjon av begge mineralene reduseres. Videre er negative interaksjoner mellom kalsium og mangan, sink og kopper. Spesielt kopper har vist seg å være viktig for god utvikling av skjellett og ledd.

Elektrolyttbalanse

Hunden skal tilføres mineralene natrium, kalium og klor (også kalt elektrolytter). Disse elektrolyttene er viktige for nerve- og muskelfunksjoner, syrebalanse og pH i magen, samt at de styrer væskebalansen i kroppen. Hvis elektrolyttbalansen blir for lav, kan det oppstå en acidose som i verste fall kan føre til mobilisering av kalsium fra skjelettet for bufring. Et fôr som har en riktig elektrolyttbalanse, samt at hunden har fri tilgang på vann til enhver tid, er derfor viktig for å unngå drenering av skjellettet for kalsium.

Omega-3 fettsyrer

Omega-3 fettsyrer blir også kalt essensielle fettsyrer. Det betyr at hunden bør få tilført omega-3 fettsyrer jevnlig i og med at den ikke kan danne disse selv. De viktigste omega-3 fettsyrene er docosaheksaoensyre (DHA) og eicosapentanoensyre (EPA) som finnes stort sett bare i fisk, skalldyr og sjøpattedyr. I Labb er den viktigste kilden fiskemel og fiskeolje. Det er vist at omega-3 fettsyrer kan ha positiv effekt på forekomst av leddlidelser hos mennesker. Blant annet brukes det aktivt ved behandling av leddgikt. Det er derfor grunn til å tro at samme effekt kan oppnås hos hund.

Glukosamin og kondroitin

Glukosamin og kondroitin produseres naturlig i kroppen og inngår i brusk og bindevev i blant annet ledd. Her har de begge betydning for oppbygging av bruskvev, holde på fuktighet og hindre nedbryting. Det er gjort studier som viser at leddlidelser og leddsmerter kan forebygges ved ekstra tilførsel av glukosamin og kondroitin. Spesielt gjelder dette hos eldre mennesker og dyr. Glukosamin finnes naturlig med høyt innhold i kitin (kitosamin) i marine skalldyr og krepsdyr. Kondroitin finnes også naturlig i alle typer brusk.

I Labb tilføres glukosamin og kondroitin naturlig fra kylling og fisk.