URINVEISPROBLEMER HOS KATT

URINVEISPROBLEMER HOS KATT

Urinveisproblemer oppstår oftest hos kastrerte hannkatter, men kan også oppstå hos hunnkatter og ikke-kastrerte hannkatter.

ÅRSAKEN TIL URINVEISPROBLEMER

Urinveislidelser kan oppstå tilfeldig, men ofte være forårsaket av overvekt, mangel på mosjon (innekatter), redusert vannopptak og stress. Når det gjelder fôr – så kan innhold av enkelte mineraler samt protein ha betydning for utvikling av krystaller i urinen. Høye nivåer av fosfor og magnesium og til dels kalsium kan føre til økt fare for utfelling av krystaller. Videre kan høyt innhold av protein bidra til at urinen blir basisk, som igjen kan øke faren for urinsteindannelse.

Labb Sterilisert er ikke et tiltaksfôr eller diettfôr, men et standard fullfôr der en har justert næringsinnholdet slik at det passer til steriliserte og kastrerte katter. Innholdet av kalsium, fosfor og magnesium er lavere enn i standard fôr til voksne katter. Videre er proteininnholdet moderat for å unngå høy pH i urinen. Labb Sterilisert inneholder også surhetsregulerende midler som bidrar til å senke pH i urinen.