VANNETS BETYDNING I KJÆLEDYRETS DIETT

VANNETS BETYDNING I KJÆLEDYRETS DIETT

Alle dyr trenger vann for å leve – og vann er faktisk det viktigste næringsstoffet for overlevelse på kort sikt. Vann er et næringsstoff som ofte blir neglisjert da det vanligvis fokuseres på fôrets innhold av proteiner, fett og karbohydrater. Kroppens vanninnhold varierer, men er på over 50 % hos de fleste dyr. Vann finnes både inni og utenfor cellene og er involvert i de aller fleste biokjemiske prosesser i kroppen.

Vann er essensielt når det gjelder regulering av kroppstemperaturen, drenering av kroppsvev og som væskemedium for blodet og lymfesystemet. Ettersom vann er involvert i praktisk talt alle metabolske prosesser i kroppen – vil mangelfull tilførsel av vann eller dehydrering – raskt gi negative reaksjoner hos dyrene.

Hva forårsaker dehydrering?

Dehydrering er unormalt lavt innhold av vann i kroppen. Dette kan oppstå grunnet lavt vanninntak eller høyt væsketap. Væsketap kan være forårsaket av høye temperaturer/overoppheting, høyt aktivitetsnivå, oppkast eller diare.

Hva skjer når kjæledyret er dehydrert?

Dehydrering vil føre til at blodvolumet synker og videre en ubalanse av elektrolytter i alle kroppsvæsker. Dermed forstyrres temperaturregulering og biokjemiske prosesser slik at kroppsfunksjoner ikke fungerer best mulig.

Typiske tegn på dehydrering:
• Pesing, forhøyet hjertefrekvens, slapphet, innsunkne øyne
• Tørr nese og munn
• Hud som, når det klemmes sammen, ikke kommer tilbake til
original posisjon raskt, men forblir i løftestilling eller beveger seg sakte tilbake (huden over skulderbladet er et bra sted å sjekke)

Skulle du mistenke dehydrering er det best å få kjæledyret ditt til
dyrlegen så snart som mulig.

God vanntilførsel er viktig

Vanninntaket kontrolleres av tørste, sult, metabolsk aktivitet i kroppen og miljøet (luftfuktighet og temperatur). Hunder og katter får dekket sitt vannbehov gjennom vannet de drikker, fôret og vann dannet i metabolske prosesser i kroppen.

Dyras vannbehov er hovedsakelig bestemt av den mengde fôr dyra spiser. Generelt kan en si at en hund trenger 1 ml vann for hver kcal energi. En hund som spiser 1000 kcal pr. dag (ca. 300 gram tørrfôr) vil trenge ca. 1 liter vann daglig.

Dersom vanninnholdet i fôret øker, vil hunden normalt drikke mindre vann. Hunder som spiser våtfôr (hermetisert fôr eller råfôr) der vanninnholdet er omtrent 70 – 75%, vil normalt drikke mindre enn hunder som spiser bare tørrfôr som inneholder omtrent 8 – 10% vann.

Katter er opprinnelig ørkendyr og er i stand til å håndtere redusert vanntilførsel bedre enn hunder. Dette på grunn av at de har en bedre evne til å produsere metabolsk vann og videre en unik evne til å «spare» vann gjennom å konsentrere urinen. Ikke dermed sagt at en ikke skal sikre god vanntilførsel til katten. Vannbehovet til katt er ca. 50 ml pr. kg kroppsvekt. Det vil ca. 2,0 – 2,5 dl. pr. dag for en katt som veier 4 – 5 kg. Katter som får bare våtfôr vil ofte få dekt sitt vannbehov gjennom fôret, og en vil oppleve at katten ikke drikker i det hele tatt. Til tross for dette – er det viktig at katten har fri tilgang på friskt og rent vann hele tiden. Dette gjelder spesielt hvis katten bare får tørrfôr.