Artikler

STERKE BEIN OG GODE LEDD

Utvikling av sterke bein og ledd hos hunden bestemmes av arv og miljø, men også fôr og ernæring har stor betydning. Fôrets energi/proteinforhold, vit...

HVA BETYR NÆRINGSINNHOLDET?

Energi Fôrets energiinnhold bestemmes av innholdet av protein, fett og karbohydrater og tilgjengeligheten eller fordøyeligheten av disse. Labb er ...

GENERELL ERNÆRING FOR HUND

Et godt hundehold omfatter godt stell, tilstrekkelig mosjon, forebyggende vaksinering og ikke minst: best mulig ernæring gjennom alle livsstadier. En...

ELDRE HUNDER OG FÔR

Aldringsprosessen hos hunder er som hos mennesker. Med økende alder reduseres hundens kroppsfunksjoner. Den blir generelt mer utsatt for fordøyelses...